X
تبلیغات
درباره هولوگرام های نانومتری

هولوگرام

درباره هولوگرام های نانومتری

 طراحی هولوگرام نانومتری

در مطالب قبلی به ایمکه چه هولوگرام هایی در دنیا وجود دارد صحبت کردیم.اما هیچگاه درباره اندازه و قطر اینها صحبتی به میان نیامده بود.اما اینک فرصت خوبی است تا به بررسی نوع خوبی از هولوگرام هایی بپردازیم که از لحاظ اندازه و قطر بسیار شگفت انگیزند.بنابر این کمر بند ها را محکم ببندید و ادامه این مطلب را از دست ندهید.

طرح مفهومی هولوگرام های نانومتری مورد استفاده در فیلم های باریک در تصویر نشان داده شده است.در ابتدا سطوح دوتایی،فقط هولوگرام اشیاء توسط کامپوتر محاسبه میشود.سپس هولوگرام های دوتایی را در فیلم های باریک توسط نقاط چند مرکز برنامه دار که توسط سبک انکسار دبی ساخته شده است را ضبط میکنیم، همانگونه که در تصویر شماره ی یک نشان داده شده است.یک سیستم دی-ال-وی خانگی برای ساخت هولوگرام های دوتایی استفاده میشوند.هولوگرام های دوتایی تصاویر اشیاء ابتدا به گروهی از دیاگرام ها تبدیل میشوند،که با تعدیل نور و در ترتیب زمانی مخصوص منتقل میشوند.سپس هولوگرام های دوتایی در فیلم های باریک * در یک نمونه ی متحرک،همزمان در طرح تعداد نقطه های کانونی پرتو لیزری 60 در 60 و قطر هر نقطه 2 است.اندازه ی هولوگرام ساخته شده سه در سه میلیمتر و اندازه ی ریزخال ها 1500 در 1500 است.روانی پرتوهای لیزری در فاصله ی یک دهم سانتیمتری حفظ میشود.

ساخت هولوگرام نانومتریتولید یک هولوگرام نانومتری


فرآیند فرا ساخت هولوگرام های نانومتری ،در سیستم نوشتاری لیزری اسفاده میشود.جریان بالا ریزخال های خارج شده در فیلم های باریک با عایق توپولوژی را نشان میدهد.فرآیند تصویر هولوگرافیکی هولوگرام های نانومتری  بی وقفه از پرتو موج لیزر استفاده میکند.،نور پروژکتوری تصاویر هولوگرافیکی است.توجه:این تصویر شامل موضوعات بدون مجوز نمیباشد.تصاویر غیر قابل انتشار رکس،با کسب جواز ناشر به زودی ارایه میگردد.متن و حق چاپ از رییس استادیوهای جهانی است.
جریان بالا در تصویر شماره ی دو نمایش داده شده است.تصویری از خروج دو ریزخال توسط نقطه های متمرکز لیزری در فیلم های باریک .حوزه ی فیلم های باریک بدون خروج موجب افزایش تغییر جهت با توجه به وجود حفره ی عمیق در کنار آن میشود.براساس این قانون یک هولوگرام دوتایی تفهیم میگردد.تصویر شماره ی یک روند تصاویر هولوگرافیک با استفاده از امواج بی وقفه ی پرتوهای لیزری را نشان میدهد.تصاویر هولوگرافیک روشن سازی فیلم های باریک  با پرتو های لیزری ساخته و توسط یک دوربین رنگی سی.سی.دی گرفته میشوند.نور(-) از تصاویر هولوگرافیک برای پرهیز از تداخل مابین تصاویر هولوگرافیک و پرتوهای صفر درجه طراحی شده اند


برچسب‌ها: هولوگرام های نانومتری,ساخت هولوگرام نانومتری,ساخت هولوگرام باریک,کاربرد هولوگرام نانومتری,هولوگرام های باریک,هولوگرام باریک,طراحی هولوگرام نانومتری,تصاویر هولوگرافیک,هولوگرام های دوتایی,هولوگرام دوگانه,فرآیند ساخت هولوگرام,,
+ نوشته شده در ۱۲/۸/۱۳۹۶ساعت ۰۸:۵۵ توسط نادر رفیعی دسته : نظر(0)